Thursday, April 21, 2011

May 3rd Primary Ballot Filling Up with Transportation Measures!

CFTE is monitoring five transportation ballot measures for the May 3, 2011 ballot:

Stark County, OH-- Renewal of a 0.25 percent sales tax for Stark Area Regional Transit Authority bus service

Holland, MI-- Renewal of a 0.4 mill property tax to support to operations of the Macatawa Area Express bus system

Grand Rapids, MI-- A 0.35 mill property tax increase to expand bus service across The Rapid system

Grand Haven Township, MI-- A 0.95 mill property tax increase for Harbor Transit and road/bridge investment

Benzie County, MI--Renewal and Restoration of a 0.5 mill property to support Benzie Bus

Do you know of any others coming up?

1 comment:

dr Lanh said...

Rất nhiều mẹ bầu thắc mắctrẻ sơ sinh khóc nhiều có ảnh hưởng gìcó nên tắm lá khế cho trẻ sơ sinh khi bé bị rôm sảy vào những mùa hè nóng bức. Có nên chụp ảnh cho trẻ sơ sinh không. Nhiểu người có câu “chụp 3 chết cha thằng chụp. Vậy Tại sao không nên chụp hình 3 người
giới trẻ hiện nay thường sử dụng rất nhiều các loại chất kích thích. Vậy hút bồ đà là gì và hút cỏ mỹ là gì những loại chất kích thích này có gây nghiện không?
Động vật là một loài linh thiêng, có thể báo trước cho con người những điềm báo sắp đến vậy
chim lợn kêu trước nhà báo điều gìrắn vào nhà báo điềm gì. Đây là những điều mà bạn đọc đang rất quan tâm đến. Loài chim khá đa dạng và linh thiêng. chính vì thế bạn nên lưu ý khi chim bay vào nhà báo điềm gì.